Prirodna i organska kozmetika

Prirodna i organska kozmetika

Prodaja prirodne i organske kozmetike je i dalje u porastu, a potrošači ih smatraju boljom ili zdravstveno bezbednijom od konvencionalne kozmetike. ,,Prirodno” i ,,organsko” su najčešće marketinške reči koje se koriste za opisivanje proizvoda koji sadrže sastojke iz prirode ali je ponekad teško shvatiti šta se zaista nalazi u proizvodima za negu koje bismo želeli da koristimo i da li su zaista toliko prirodni kako se reklamiraju.
cosmetic

Prirodna kozmetika

Kada govorimo o kozmetičkim proizvodima, ne postoji zvanična definicija reči „prirodno“. Prirodnim sastojkom se smatra bilo šta što je biljnog, mineralnog ili životinjskog porekla. Proizvod za negu kože koji sadrži nekoliko prirodnih sastojaka može se definisati kao prirodan, uprkos dodatku sintetičkih sastojaka. Da biste proverili takav proizvod, najbolje je da proučite sastav na deklaraciji proizvoda. Zapamtite da su sastojci navedeni od procentualno najviše zastupljenog do najmanje pa je cilj odabrati proizvod gde su sintetičke supstance na dnu liste, ako su uopšte sadržane.

NATRUE je međunarodno udruženje za prirodnu kozmetiku koje je osnovano 2007. godine u cilju obezbeđenja najviših standarda za prirodnu kozmetiku i njene sastojke. Da bi se dobila NATRUE oznaka neophodno je da najmanje 75% gotovih kozmetičkih proizvoda bude sertifikovano kao prirodna ili organska kozmetika. Navedeno pravilo omogućava da korisnici budu sigurni da proizvodi jednog brenda sadrže dominantno prirodnu kozmetiku.

Organska kozmetika

Termin “organski” se odnosi na način na koji je sastojak kozmetičkog proizvoda bio uzgajan, odnosno mora se gajiti bez upotrebe pesticida, hemijskih đubriva, hormona rasta ili antibiotika. Treba napomenuti da to što na ambalaži proizvoda piše “organski”, ne znači da je 100% organskog porekla.

Šest evropskih organizacija, koje se bave sertifikovanjem kozmetičkih proizvoda, su 2010. godine usvojile COSMOS standard, sa ciljem da se definišu minimalni zahtevi i da zajednička definicija organske i/ili prirodne kozmetike. COSMOS standard zabranjuje upotrebu sirovina koje su dobijene genetičkom modifikacijom, sirovina koje potiču od žive ili ubijene životinje, upotrebu nanomaterijala i gama i X-zračenja te ispitivanje kozmetičkih sirovina i proizvoda na životinjama. Upotreba sastojaka životinjskog porekla je dozvoljena ukoliko taj sastojak životinje proizvode (vosak ili med), ako je izolovan korišćenjem određenih/dozvoljenih postupaka i ako potiče od životinja čije zdravlje nije ugroženo.

Jednostavno rečeno, organski kozmetički proizvod mora sadržati najmanje 95% sertifikovanih organskih sastojaka biološkog (biljnog ili životinjskog) porekla. Voda, soli i minerali se ne smatraju organskim, tako da se ova izračunavanja zasnivaju na ostalim sastojcima. Najmanje 20% ukupnog proizvoda (koji uključuje vodu, minerale i ostalo) mora biti organskog porekla, osim proizvoda koji imaju visok sadržaj vode za koji je minimalni procenat je 10%.

Pored gore pomenutih, postoje organizacije za sertifikovanje organskih i prirodnih kozmetičkih proizvoda poput, Ecocert i Cosmebio (Francuska), Soil Association, Organic Food Federation (Velika Britanija), BDIH i Demeter (Nemačka), ICEA (Italija), NSF, NPA, OPCAI NOP (SAD).

Da biste bili sigurni da je kozmetički proizvod koji koristite prirodan ili organski, ili planirate kupovinu takvog proizvoda, potražite na ambalaži logotip jedne ili više organizacija za sertifikaciju. To znači da je proizvod prošao procenu svih sastojaka i standarda proizvodnje i odgovara tvrdnjama koje stoje u reklamnim kampanjama.