Da li kozmetika ima rok trajanja?

Da li kozmetika ima rok trajanja?

Sigurno ste se nekada zapitali koliko dugo možete da koristite otvorenu anti-age kremu, tečni puder ili bilo koji drugi kozmetički proizvod? To zavisi od PAO.

Životni vek kozmetičkog proizvoda

Kozmetički proizvodi ne traju večno. Bilo da se radi o proizvodima za negu lica i tela ili dekorativnoj kozmetici, ovi proizvodi vremenom gube svoj kvalitet i mogu izazvati iritaciju, ukoliko se upotrebljavaju nakon isteka roka trajanja. Rok trajanja zavisi od vrste proizvoda. Na poleđini kozmetičkog proizvoda (ili na kartonskoj ambalaži), postoji mali simbol, otvorena teglica, sa brojem unutra ili pored simbola – 6M, M, 18M, itd. To je PAO – period posle otvaranja (Period After Opening). Drugim rečima, predstavlja idealno vreme izraženo u mesecima tokom kojeg će proizvod ostati u dobrom stanju nakon što se prvi put otvori. On se navodi kod proizvoda čiji je rok upotrebe duži od 30 meseci.

Kozmetički proizvod čiji je rok upotrebe kraći od 30 meseci ne sadrži PAO ali mora imati naveden rok trajanja (mesec i godina) koji je obeležen simbolom “peščanog sata”.

Na nekim proizvodima nije neophodno navesti rok trajanja, na primer, kod aerosola, kao hermetički zatvorenih sistema, parfema, jer sadrže veliku količinu alkohola i pakovanja za jednokratnu upotrebu.

Kako sačuvati kvalitet kozmetičkog proizvoda?

Pored roka upotrebe, moramo voditi računa kako da na najbolji način sačuvamo naš kozmetički proizvod tokom korišćenja. Bez obzira o kojem se proizvodu radi, možemo preduzeti neke mere kako bismo sprečili promene u teksturi, boji i mirisu:

– uvek zatvorite svoje proizvode nakon upotrebe, jer ukoliko dođu u kontakt sa vazduhom, njihov miris i tekstura se mogu promeniti,
– izbegavajte izlaganje proizvoda direktnim suncevim zracima,
– držite ih na hladnim mestima, daleko od radijatora i drugih izvora toplote.

Ipak, šta ako primenite proizvod nakon naznačenog datuma na ambalaži? U najmanju ruku, nećete učiniti veliku štetu, ali tretman može biti manje efikasan ili manje prijatan tokom upotrebe. Dakle, iako ne postoji veliki zdravstveni rizik, trudite se da koristite vaše proizvode do isteka roka upotrebe.